Změnit jazyk

Hrad Strečno

  • 38 km 

Strečno hrad stojí na začátku Strečnianský soutěsky proti toku Váhu na jeho levém břehu na strmé vápencové skále ve výšce asi 420 mnm. V minulosti byl nejbezpečnější pevností horního Pováží.
Dějiny hradu se začaly sice až v polovině 14. století, ale první osídlení je mnohem starší – archeolgické nálezy dokládají osídlení hradního kopce už od mladší doby kamenné. Písemný důkaz o existenci hradu pochází až z r. 1384, kdy se zmiňuje pod názvem “comitatus CASTRI Strechyn”. Od konce 14. století měnil své majitele. Hrad vlastnil Jan Korvín, později Jan Zápolský a další. V následujících staletích byl hrad rozšířen a renesančně přestavěn. Jeho pohnuté dějiny trvaly do konce 17. století, když ho na příkaz císaře Leopolda zbourali. Za necelé čtyři století se zde vystřídalo několik majitelů, z nichž třeba zmínit Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Výsledky historicko-architektonického výzkumu se staly východiskem pro jeho částečnou rekonstrukci a konzervaci. Úplně se zrekonstruovala hlavní brána, hlavní věž, jižní palác, severní palác a kaple. Z větší části se doplnily severní věž a predbránie, částečně východní palác, Parkanová hradba a dělové opevnění. Za necelé čtyři století se zde vystřídalo několik majitelů, z nichž třeba zmínit Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.
Záchrana hradu, úprava a konzervace se uskutečnila až v 90. letech av roce 1995 byl hrad zpřístupněn veřejnosti.