Změnit jazyk

Spišský hrad

  • 102 km od Chalúpkova

V nadmořské výšce 634 m, na vápencové skále převyšující okolní terén o 200 m, vládne Spišské kotlině jedna z nejcennějších památek Spiše, národní kulturní památka Spišský hrad. Je nejen dokladem vývoje architektury u nás od 12. do 18. století, ale svojí rozlohou převyšující 4 hektary (přesně 41 426 m2) se považuje za jeden z největších hradních komplexů střední Evropy.
Bohaté jsou i jeho dějiny. Skála, na níž se rozprostírá, byla osídlena již v mladší a pozdní době kamenné. Pravěké osídlení však vrcholí na přelomu našeho letopočtu, kdy se tu vytvořilo obrovské a mohutné opevněné hradiště lidu tzv.. púchovské kultury. Jeho valy objevili archeologové během nedávného archeologického výzkumu. Našli zde ovšem i obydlí zemědělského lidu a řemeslníků a rozměrný kultovní objekt. Z rozsahu, způsobu opevnění iz organizační struktury lze předpokládat, že již v té době zde bylo administrativní centrum středního Spiše. Valy, v terénu ještě znatelné, obklopovaly celý hrad a přecházely přes jeho největší nádvoří. Po zániku tohoto hradiště vzniklo na sousedním kopci, na Dreveníku, další silné hradiště. Až po něm se začíná budovat dnešní Spišský hrad.