Zmień język

Wieś Święty Krzyż

  • 17,5 km 

Wieś usytuowana jest w pobliżu zapory Liptovská Mara i miasta Liptowski Mikułasz. Znajduje się w niej drewniany kościół partykularny, jeden z największych drewnianych kościołów Europy. Przeniesiony z miejscowości Paludza, zatopionej w czasie budowy zapory (1974-1982). Pierwszy kościół ewangelicki w Paludzy został zbudowany w 1963 r. po kongresie w Šopron. W czasie zgromadzenia uchwalono 82 artykuły, a cesarz Leopold zezwolił protestantom na budowę drewnianych kościołów, które musiały być usytuowane poza wsią. Kościół został później przebudowany przez mistrza Jozefa Langa bez wcześniejszego projektu (nie umiał czytać i pisać). Przebudowa trwała 8 miesięcy i została ukończona w 1774. Dzwonnicę wybudowano w 1781 r., a nowe dzwony zamontowano w 1921 i 1922 r. Wyposażenie kościoła obejmuje barokowy ołtarz, ambonę, skalną chrzcielnicą, obrazy biblijne, żyrandole z weneckiego szkła oraz organy. Kościół może pomiescić 6 000 osób.