Zmień język

Zamek Spiski

  • 102 km 

Zamek położony jest na skale wapiennej 634 m n.p.m. górującej 200 m nad okolicą. Jest to kulturowy zabytek narodowy i jeden z najcenniejszych zabytków na Spiszu.

Zamek posiada bogatą historią. Skała, na której został zbudowany, była zamieszkała już w epoce kamienia. Największy zakres prehistorycznych osad w regionie datuje się na koniec ery przed Chrystusem i początki ery po Chrystusie. Znajdowała się tam w ówczesnym czasie ufortyfikowana osada tzw. kultury Púchov. Mury tego obiektu zostały odkryte w czasie niedawnych badań archeologicznych. Badania odkryły również trochę domów wieśniaków i rzemieślników i duży obiekt kultu. Wielkość i rodzaj fortyfikacji sugeruje, że było to administracyjne centrum środkowego Spiszu. Zamek otoczony był szańcem, przebiegającym przez największy dziedziniec, widocznym po dziś dzień. Kolejna dobrze ufortyfikowana osada mieściła się na pobliskim wzgórzu Dreveník po upadku pierwotnej osady. Po tym zbudowana Zamek Spiski.