Zmień język

Zamek Strečno

  • 38 km 

Zamek położony jest przy początku przełomu w Strečnie, przy lewym brzegu Wagu (patrząc w górę nurtu). Został wybudowany na skale wapiennej 420 m n.p.m. Był najbezpieczniejszą fortecą w całym regionie Doliny Górnego Wagu. Chociaż historia zamku rozpoczyna się w połowie XIV w., pierwsze osady są duże starsze. Badania archeologiczne dowiodły, że wzgórze było zamieszkałe już w młodszej epoce kamienia (neolicie). Pierwsza pisemna wzmianka dotycząca zamku datowana jest na 1384 r. Nazywano go wtedy „comitatus castri Strechyn”. Zamek miał po kolei kilku właścicieli od końca XIV w. Należał m. in. do: Jana Korwina, Jana Zápolyi, Pavola Kinižiego, rodzin Pongrácovci, Kostkovci, Deršfiovci, Wesselényi i innych. W okresie późniejszym zamek został rozbudowany i odnowiony w stylu renesansowym. Burzliwa historia zamku trwała do końca XVII w., kiedy cesarz Leopold wydał rozkaz zburzenia.

Wyniki badań historycznych i architektonicznych doprowadziły do częściowej rekonstrukcji i konserwacji zamku. Główna brama, główna wieża, pałac południowy i północy oraz kaplica zostały całkowicie zrekonstruowane. Wieża północna i przestrzeń przed bramą zostały częściowo odbudowane. Częściowo zrekonstruowano również pałac południowy, mury zamkowy i fortyfikacje artyleryjskie. Ocalenie, rekonstrukcja i zachowanie miały miejsce w latach 90., a zamek został otworzony w 1995 r.