Zmień język

Regulamin i Zasady Użytkowania

 1. Klient jest zobowiązany okazać nadzorcy domku dowód osobisty i potwierdzenie rezerwacji.
 2. Za wynajęty domek klient wpłaca 150 euro kaucji. Klucz wydawany jest po wniesieniu opłaty. Kaucja zostanie zwracana w ostatnim dniu pobytu po skontrolowaniu stanu domku.
 3. Do jednego domku wydawany jest tylko jeden komplet kluczy.
 4. Opłata za utratę kluczy wynosi 50 euro.
 5. Po zameldowaniu klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wyposażenie domku i ewentualne zniszczenia.
 6. Wszelkie uszkodzenia i usterki w domku należy zgłosić niezwłocznie pierwszego dnia pobytu.
 7. Przed opuszczeniem domku wszystkie pomieszczenia należy sprawdzić i doprowadzić do pierwotnego stanu.
 8. Należy uporządkować kuchnię, pozostawić czyste, wysuszone i odłożone na miejsce naczynia, usunąć żywność.
 9. Pościel i prześcieradła zdjąć z łóżek i wraz ze zużytymi ręcznikami przekazać nadzorcy domku.
 10. Kominek i grill zewnętrzny wyczyścić.
 11. Śmieci umieścić w pojemniku znajdującym się przed domkiem.
 12. Domek należy opuścić do godziny 10:00 rano, w przeciwnym razie klient zostanie obciążony kosztami za kolejny dzień pobytu.
 13. Klienci posiadający wcześniejszą rezerwację mogą się zameldować w godzinach od 15:00 do 18:00. Późniejszy przyjazd należy uzgodnić indywidualnie.
 14. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za wszelkie dodatkowe usługi.
 15. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w sprzęt i wyposażenie domku, w szczególności w instalację elektryczną i hydrauliczną.
 16. Zabrania się używania w domku własnych urządzeń lub sprzętu elektrycznego z wyjątkiem suszarki do włosów, maszynki do golenia lub innych urządzeń służących do higieny osobistej.
 17. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wszelkie awarie w funkcjonowaniu domku, w tym jego wyposażenia pod numerem tel.: +421 902 365 555. W razie nagłej potrzeby należy dzwonić pod numery tel.:
  • 112 – ogólny numer alarmowy
  • 158 – Policja.
 18. Palenie tytoniu w domku jest surowo zabronione. Ponadto zabrania się rozpalania ogniska w pobliżu domku z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 19. Do każdego domku przypisane jest miejsce parkingowe. Zabrania się parkowania samochodów na trawnikach i chodnikach.
 20. Podczas rezerwacji domku należy uzgodnić możliwość przywiezienia sobą zwierząt domowych. Zwierzę powinno pozostawać zawsze pod nadzorem właściciela. Opłata z tego tytułu wynosi 17 euro.
 21. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się pozostawiania w domku dzieci poniżej 10 roku życia bez opieki dorosłego.
 22. W korytarzu domku znajduje się miejsce do składowania sprzętu sportowego, zabrania się trzymania sprzętu w pokojach.
 23. Ze względu na możliwość uszkodzeni podłóg i schodów, w domku należy używać obuwia zastępczego.
 24. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
 25. W przypadku zbyt wysokiej temperatury wewnątrz domku należy wyłączyć ogrzewanie. Ogrzewanie jest wyłączane automatycznie na 3 godziny dziennie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. W przypadku wątpliwości związanych z warunkami zawartymi w Regulaminie należy niezwłocznie skontaktować się z nadzorcą domku. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Życzymy przyjemnego pobytu.

Opłaty za anulowanie rezerwacji

 • 30% z całkowitej kwoty pobytu – jeśli rezygnacja nastąpi na 30 dni i więcej przed terminem planowanego rozpoczęcia pobytu
 • 50% z całkowitej kwoty pobytu – jeśli rezygnacja nastąpi na 29 – 15 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia pobytu
 • 75% z całkowitej kwoty pobytu – jeśli rezygnacja nastąpi na 14 – 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia pobytu
 • 100% z całkowitej kwoty pobytu – jeśli rezygnacja nastąpi poniżej 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia pobytu