Zmeniť jazyk

Ubytovací poriadok

v chatovej oblasti Chalúpkovo

1.Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi dreveníc doklad tožnosti + potvrdenie o ubytovaní/voucher.

2.Pri príchode sa platí doplatok za pobyt, plus záloha 150EUR, ktorá bude na konci pobytu po skontrolovaní stavu chaty vrátená, po zaplatení doplatku klient obdrží kľúč od drevenice.

3.Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 10:00 hodiny. V opačnom prípade bude klientovi účtovaný ďalší ubytovací deň.

4.Pri odovzdaní objektu preberá klient inventár celého objektu a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu drevenice. Pri tomto prevzatí sa skladá vratná záloha v hodnote 150€.

5.Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu lokality premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

6.Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatej drevenice. Za stratu kľúčov účtujeme: 100€. Drevenice sú vybavené bezpečnostnými zámkami , preto pri zamykaní musíte otočiť kľučkou nahor proti smeru hodinových ručičiek.

7.V drevenici na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.

8.Akékoľvek poruchy na zariadení alebo prístrojoch v drevenici je klient povinný ohlásiť správcovi zariadenia za účelom opravy na tel. čísle: +421 902 365 555.

V prípade potreby použiť tel. čísla:

 • 112 – tiesňové volanie všeobecné
 • 158 – Polícia Slovenskej republiky

9. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné klienta ubytovať v čase od 15.00 – do 18.00h, – neskorší príchod je možný len po dohode s ubytovateľom…potrebné hlásiť vopred. V opačnom prípade bude neskorý príchod spoplatnený poplatkom +20EUR !!!

10.Vo všetkých priestoroch interiéru drevenice je prísny zákaz fajčenia + zakladanie ohňa v blízkosti dreveníc v celej chatovej oblasti okrem určených priestranstiev a krbu.

11.K drevenici patrí vlastné parkovacie miesto. Je zakázané, parkovať na tráve a na chodníku.

12.Akékoľvek závady v drevenici je potrebne hlásiť v deň príchodu.

13.V prípade požiaru má každá drevenica k dizpozícii hasiaci prístroj….ten sa nachádza v dolnej chodbe v blízkosti vchodových dverí. V prípade požiaru treba použiť núdzový východ = vchodové dvere.

14.V deň odchodu je povinné dať kuchynku do pôvodného stavu, to znamená: umyť, utrieť a uložiť riad a zobrať si všetky svoje potraviny.

15.Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po dohode s majiteľom. Jednorazový poplatok je 20EUR. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.

16.Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých v drevenici.

17.Klientom nie je dovolené brat do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto. Miesto pre športové potreby, lyže a podobne je v chodbičke pri vstupných dverách drevenice.

18.V interiéri drevenice je zakázané, používať vonkajšiu obuv (možnosť poškodenia schodiska a podláh).

19.V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.

20.Pri vyššej teplote v interiéri drevenice , treba prepnúť radiátory na nižšiu teplotu , nie mať otvorené okná a vetrať. Počas týždňa je celo obecná výluka kúrenia v časoch :

 • od 8:10 do 9:10
 • od 12:00 do 13:00
 • od 16:10 do 17:10
 • od 19:10 do 20:10

Počas víkendu taktiež v časoch :

 • od 02:15 do 03:15
 • od 08:00 do 09:00
 • od 14:00 do 15:00
 • od 19:00 do 20:10

21. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať drevenicu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal. Pri odchode je klient povinný vysypať smeti do smetného koša, ktorý je pred drevenicou. Triediť odpad. Sklenené fľaše vyhadzovať do koša určeného na sklo (ten sa nachádza pri vstupe do areálu) a plastové fľaše položiť ku kontajneru jednotlivých dreveníc.

22.Pri používaní krbu alebo vonkajšieho grilu máte k dispozícii narúbané kúsky dreva , ktoré sú uložené za drevenicou. Sekerka + rošť na gril sú umiestnené v interiéri drevenice pod schodiskom.

23.Klient odovzdá pri odchode správcovi celý inventár drevenice v nepoškodenom stave, odovzdá posteľné prádlo, uteráky a kľúče od drevenice. Po odovzdaní a skontrolovaní objektu správcom sa klientovi vracia záloha 150€. V prípade využitia ďalších služieb doplatí klient zvyšok konečnej sumy.

24. Ak ma host zaujem, tak na poziadanie dostane pri ubytovanie aj zlavovu karticku VIP urcenu pre hosti Chalupkova, ktora je platna pre našu reštauráciu Zemianska kúria v Chalúpkove, pre viacero zliav na stravovanie, detske atrakcie a v budúcnosti aj pre wellness. Pri odubytovani je host povinny tuto zlavovu karticku Chalupkova vratit. V opacnom pripade je povinny za jej stratu, alebo poskodenie zaplatit 30EUR.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, ak v ňom nájdete niečo čo Vám zásadne nevyhovuje, prosíme Vás, o konzultáciu s nami. V prípade jeho porušenia budeme žiadať finančne odškodnenie!!!

Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt.

Storno poplatky

 • do 30 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30 % z celkovej čiastky pobytu
 • 29 – 15 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z celkovej čiastky pobytu
 • 14 a 7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 75 % z celkovej čiastky pobytu
 • 7 dní a menej pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % z celkovej čiastky pobytu
 • Za zrušený Silvestrovský , Veľkonočny , Vianočný a letný pobyt a pobyty súvisiace so svadobnou hostinou, oslavou a firmeným večierkom sa záloha nevracia…(záloha prepadá v plnej výške)

*Na darčekové poukazy sa storno poplatky nevzťahujú. Pobyt zakúpený formou darčekového poukazu, nieje možné zrušiť (vrátiť). Platnosť darčekového poukazu 1 rok, od jeho vystavenia.

*Storno poplatky su platné pre zrušenie (zmenu) rezervácie / nedostavenie sa na pobyt.

* Platnosť presunutej zálohy za zrušený / presunutý pobyt … 1 kalendárny rok. Presun rezervácie je možný od 30 dní a viac pred termínom príchodu.

*V prípade vzniknutej situácie v súvislosti s koronavírusom Covid 19, kde by na základe vládneho nariadenia bolo zakázané vycestovanie mimo okres pre OP, alebo by bola zakázaná činnosť a možnost ubytovania, nášho ubytovacieho zariadenia, je rezervácia, ako aj záloha, presunutá v plnom znení na iný, náhradný termín. Platnosť presunutej rezervácie je 1 kalendárny rok, od termínu prvovzniknutej rezervácie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE + PODMIENKY

 •  cený sú uvádzané v €
 • Vianočný a Silvestrovský termín musí byť minimálne na 5 nocí
 • Veľkonočný termín musí byť minimálne na 4 noci
 • Silvestrovský pobyt musí byť minimálne do 2.1.
 • pri 1 dňovej rezervácii cena vyššia o 20EUR k uvedenej cene
 • pri 6 a viac dňovom ubytovaní cena možná dohodou
 • cena zahŕňa : ubytovanie
 • cena nezahŕňa: jednorazový záverečný servisný poplatok je 20,- Eur (pobyt)
 • cena nezahŕňa : ubytovací/rekreačný poplatok, ktory je 1EUR / za osobu/ na noc
 • úhrada kaucie pre prípad poškodenia inventáru 150 €, znehodnotenia objektu, odcudzenia časti inventáru, predčasného odchodu, straty kľúčov
 • pri rezervácii záloha vo výške 30% z ceny pobytu
 • pobyt so psom je povolený len po dohode (jednorázový poplatok za psa 20EUR/ za cely pobyt)
 • deti do 2 rokov bezplatne
 • zapožičnie detskej stoličky , detskej postieľky, vaničky…jednorázový poplatok 5EUR/ks
 • zakázané fajčiť v celom objekte