Zmeniť jazyk

Pribylina

múzeum Liptovskej dedinky
  • 31,9 km od Chalúpkova

Múzeum v prírode je najnavštevovanejšou expozíciou Liptovského múzea. Okrem expozícií tradičného spôsobu života a zamestnania rôznych spoločenských a sociálnych vrstiev Liptova v minulosti má múzeum v prírode stálu ponuku programových podujatí. podľa kalendára.

Objekty pochádzajú z niekoľkých liptovských dedín, prevažne z oblasti zatopenej vodnou priehradou Liptovská Mara. Sú to kópie originálnych stavieb s početnými pôvodnými prvkami. Okrem drevenej ľudovej architektúry tu nájdete rekonštrukcie dvoch originálnych stredovekých kamenných objektov -ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec.
Expozície bývania a spôsobu života rôznych sociálnych vrstiev obyvateľstva Liptova na prelome 19. a v prvej tretine 20. storočia dokumentujú bývanie bezzemka, stredného a bohatého roľníka, remeselníka, obecného richtára, dedinskú školu, atď. Atraktívne expozície bývania vyšších spoločenských vrstiev liptovského zemianstva sú v zemianskej kúrii z Paludze a v kaštieli z Parížoviec.

Náučný chodník

Múzeum má pripravený kultúrno – vzdelávací program pre žiakov základných a materských škôl a rodiny s deťmi. Projekt je zameraný na poznávanie prírody. Pozostáva z dvoch častí : informačného bodu a náučného chodníka. Informačný bod bol vybudovaný v spolupráci s Tatranským národným parkom.Umiestnený je v dome, kde sa nachádza trojrozmerný textový a obrazový / fotodokumentačný/ materiál o okolitej prírode. Náučný chodník tvorí labyrint chodníkov s rôznou štruktúrou povrchov – drevené hmoty/ kôra,drevené štiepky,piliny/,prírodné hmoty /mach ,tráva,ihličie/,geomorfné/piesok,štrk, kamenec,kamenná drť,hlina/.Súčasťou chodníka sú informačné tabule a potok s rôznymi typmi prechodov /mostík,lávka,brod/.

13.júna 2004 bola sprístupnená statická expozícia historického vozového parku Považskej železničky, ktorá od 1 svetovej vojny až do roku 1972 premávala z Liptovského Hrádku cez Liptovskú Tepličku až pod Kráľovu Hoľu, druhá vetva dolinami Čierneho Váhu takmer až na hranicu Horehronia a jedna z jej odbočiek viedla aj do Malužinej.

30.6.2004 bolo sprístupnené informačné centrum TANAP –u. Pre tieto účely bol rekonštruovaný objekt bývalého zariadenia staveniska tzv. sociálka , ktorá „špatila „ priestor vedľa parižoveckého kaštieľa. Jedna časť expozície približuje prírodné krásy a hodnoty Tatranského národného parku a druhá hovorí ako človek v minulosti využíval toto územie. Informačné centrum bolo vybudované za finančnej podpory Dánskej agentúry pre životné prostredie /DANCEE /.Pokračovaním expozície je náučný chodník určený predovšetkým rodinám s deťmi.

Služby Odborný lektorský výklad, predaj propagačných materiálov a suvenírov ,možnosť jazdy na koni, fotografovanie a filmovanie objednávok didaktických programov pre školy, sobášnych aktov v historických interiéroch kostola a kaštieľa, programové podujatia na objednávku.
Možnosť cirkevných a civilných sobášov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v ranogotickom kostole Panny Márie z Liptovskej Mary.